Mobil data

Data Mobiltelefonen brukes mer til tjenester som krever tilgang på data enn ringing. Vi tekster, sjekker epost og streamer musikk og filmer enn vi ringer. Dette er noe av de mer fantastiske med dagens mobiltelefoner. De kan brukes til så mye mer enn telefon. Dataens viktighet for mobiltelefonene har gjort store endringer på måten mobilabonnementer […]

Read More